Stanowisko BST, LST, STP, TEPIS-u oraz ZZTPwP ws. projektu MS dot. rozporządzenia w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego. Dziękujemy za przesłane przez Państwa opinie!

6 lipca 2023 r. pięć organizacji stowarzyszających tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych, przedstawiło wspólne stanowisko ws. projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest ono kompromisem wypracowanym wspólnie w ostatnich dniach i przyczynkiem do dyskusji z MS tak szybko, jak to będzie możliwe.


Comments are closed