Telegram 35/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS ogłasza 2. edycję konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydatów do nagrody Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS – LAUR TŁUMACZA w kategoriach:

  • tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym;
  • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym;
  • osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych lub specjalistycznych.

Prosimy  o zgłaszanie kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem na adres PT TEPIS: tepis@tepis.org.pl oraz przez profil PT TEPIS na Facebooku do 1 września 2020 r.

Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Zasady Konkursu PT TEPIS – Laur Tłumacza

Regulamin Kapituły Nagrody PT TEPIS – Laur Tłumacza

Z pozdrowieniami

w imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska

prezesTelegram 34/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

Pragnę Państwa poinformować, że Rada Naczelna –  przychylając się do inicjatywy kol. Dominika Mikołajczyka, Prezesa Dolnośląskiego Koła PT TEPIS, dotyczącej zmiany legitymacji członkowskiej, popartej głosem wielu naszych członków – zatwierdziła projekt nowej legitymacji.

W tym roku jubileuszowym, 30-lecia powstania Towarzystwa TEPIS i 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce, rozpoczniemy proces wymiany dotychczasowych legitymacji. Wymiana będzie bezpłatna! Dotychczasowe legitymacje oczywiście nie tracą ważności do momentu ich wymiany.

Nowa legitymacja będzie miała wymiary plastikowej karty kredytowej. Na awersie będzie  zdjęcie posiadacza, imię i nazwisko, numer legitymacji  oraz określenie rodzaju członkostwa: członek nadzwyczajny, zwyczajny, ekspert. Na legitymacji członków założycieli pojawi się dodatkowo informacja: członek założyciel. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach tłumacza przysięgłego, z numerem  wpisu na Listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, o języku lub językach, w zakresie których członek ma uprawnienia, a w przypadku tłumaczy specjalistycznych – informacja o parze językowej. Każda legitymacja będzie miała hologram i mikroprocesor.

Nowa legitymacja – poza dowodem członkostwa – stanowić będzie identyfikator członka PT TEPIS na konferencjach, szkoleniach, czy walnych zgromadzeniach bez konieczności podpisywania listy obecności. W przyszłości będziemy podejmowali działania zmierzające do tego, aby legitymacja PT TEPIS dawała nam coraz więcej korzyści, a w przypadku tłumaczy przysięgłych, aby była honorowana podczas wykonywania czynności.

Aby dokonać wymiany legitymacji należy odesłać na adres Towarzystwa: tepis@tepis.org.pl  wypełniony formularz wraz z aktualnym zdjęciem w formacie jpg. Formularz stanowić będzie jednocześnie Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Z serdecznymi pozdrawieniami

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes


Telegram 33/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

W  wielką radością pragnę przekazać Państwu informację o powstaniu  Zagranicznego Koła PT TEPIS.

Koło zostało utworzone 4 maja 2020 r. na wniosek 13 członków Komitetu Założycielskiego Zagranicznego Koła PT TEPIS, złożony przez Kol. Beatę Sadziak, jako przewodniczącą Komitetu Założycielskiego.

Członkowie Komitetu Założycielskiego mieszkają i wykonują zawód tłumacza przysięgłego w różnych krajach, m.in. w Austrii,  Holandii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Zagraniczne Koło PT TEPIS rozpoczęło swoją działalność dnia 26 maja 2020 r. w 30. rocznicę I Walnego Zgromadzenia PT TEPIS i już 1 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie online członków Koła, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Naczelnej PT TEPIS.

Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim międzynarodowa wymiana doświadczeń związanych z pracą tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i warsztatów online, mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie.

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS życzę Członkom Zagranicznego Koła PT TEPIS satysfakcji i wielu sukcesów!

Zofia Rybińska

prezes


Telegram 32/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Z okazji 30. rocznicy I Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli  PT TEPIS składam serdeczne życzenia wszystkim Członkom i dziękuję za 30 lat istnienia i działalności naszego Towarzystwa.

Dzisiaj szczególnie ciepło myślimy o wszystkich Członkach Założycielach PT TEPIS, Członkach władz wszystkich 10. kadencji, na czele ze spiritus movens utworzenia naszego Towarzystwa i kierowania nim, obecną Prezes Honorową dr Danutą Kierzkowską. Im wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, konsekwencję i determinację!

Ten ważny jubileusz obchodzimy w wyjątkowym roku Stulecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce. Jubileusz, szczególnie okrągły, to znakomita okazja do podsumowania  dokonań i osiągnięć, ale także do tego, aby wytyczyć dalsze kierunki pozytywnych zmian dla naszego środowiska i wybrać najlepszą drogę, którą Towarzystwo powinno kroczyć przez kolejne lata działalności.

Jesteśmy dumni z dokonań Towarzystwa w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wszyscy, wspólnie zrobiliśmy duży krok w kierunku profesjonalizacji zawodu tłumacza przysięgłego i podniesienia jego statusu.

Jesteśmy jednocześnie  świadomi wyzwań, jakie mamy tu, w Polsce, i jak wiele jest jeszcze przed nami do zrobienia, abyśmy my, tłumacze przysięgli i specjalistyczni, mogli cieszyć się w pełni naszą pracą, czerpać z niej satysfakcję, ze spokojem patrzeć w przyszłość, a także z dumą świętować każdą kolejną rocznicę powstania Towarzystwa TEPIS.

Dziękuję za wsparcie, sugestie, pomysły i inspiracje do podejmowania kolejnych działań na rzecz nas wszystkich – tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Zofia Rybińska
prezes

www.tepis.org.pl