Telegram 37/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Działając na podstawie art. 10 ust. 1f. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 712, z 2020 r. poz 695, 1086), Rada Naczelna podjęła  większością głosów decyzję  o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS.

O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPS Rada Naczelna poinformuje po podjęciu stosownej decyzji.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Rada NaczelnaTelegram 36/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Mając na uwadze zdrowie naszych Członków i Sympatyków oraz w związku z nadal dużym zagrożeniem zakażeniem COVID-19 oraz prognozowaną na jesień drugą falą  pandemii, Rada Naczelna i Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS podjęło decyzję dotyczącą wcześniej już zapowiadanej Konferencji Jubileuszowej i Warsztatów Przekładu Specjalistycznego PT TEPIS oraz Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS. Zarówno Konferencja Jubileuszowa, jak i Walne Zgromadzenie będą przeprowadzone w formie zdalnej.

Walne Zgromadzenie Członków zostanie zwołane w godzinach popołudniowych dnia 9 października br., a Konferencja Jubileuszowa i Warsztaty Przekładu Specjalistycznego odbędą się w dniach 17 i 18 października br.

Wśród prelegentów sesji plenarnej Konferencji Jubileuszowej będziemy gościć m.in. prof. Katarzynę Kłosińską, prof. Łucję Biel, dr Annę Szczęsny, naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych MS dr. Bolesława Cieślika, prof. Artura D. Kubackiego, notariusza Tomasza Kota, wiceprezesa Izby Notarialnej, mec. Pawła Gugałę i tłumaczy z ciekawymi prelekcjami.

Po sesji plenarnej – zgodnie z tradycyjną formułą – odbędą się Warsztaty Przekładu Specjalistycznego w sekcjach językowych.

Szczegółowy program podamy w drugiej połowie sierpnia. Już dzisiaj Państwa zapraszamy i prosimy zaplanować udział w obu tych ważnych dla nas wszystkich wydarzeniach.

Jednocześnie informuję, że w dniach 3 -14 sierpnia 2020 r. Biuro PT TEPIS będzie nieczynne. 

Z pozdrowieniami

W imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska

prezesTelegram 35/X/2020

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS ogłasza 2. edycję konkursu, który ma na celu wyłonienie kandydatów do nagrody Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS – LAUR TŁUMACZA w kategoriach:

  • tłumacz przysięgły wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym;
  • tłumacz specjalistyczny wyróżniający się wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym;
  • osoba lub instytucja zasłużona dla środowiska tłumaczy przysięgłych lub specjalistycznych.

Prosimy  o zgłaszanie kandydatur wraz z podaniem kategorii i uzasadnieniem na adres PT TEPIS: tepis@tepis.org.pl oraz przez profil PT TEPIS na Facebooku do 1 września 2020 r.

Osoby nominujące wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Zasady Konkursu PT TEPIS – Laur Tłumacza

Regulamin Kapituły Nagrody PT TEPIS – Laur Tłumacza

Z pozdrowieniami

w imieniu Rady Naczelnej

Zofia Rybińska

prezes