Bez kategorii


NOWE KSIĄŻKI DLA TŁUMACZY

Artur D. Kubacki, dobrze znany wszystkim aktywny członek PT TEPIS, stworzył obszerne kompendium wiedzy o zawodzie tłumacza przysięgłego pt. “Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego”. Więcej o tej publikacji tutaj… Anna Młodawska wydała podręcznik pt. “Advanced Legal English for Polish Purposes” do nauki prawniczego języka angielskiego i tłumaczenia prawniczego. Bliższe szczegóły tutaj…
NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOT. ZWROTU KOSZTÓW

W dniu 5 listopada br. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. zawierająca bardzo korzystne dla tłumaczy postanowienia dotyczące zwrotu kosztów w przypadku wykonywania czynności na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Tekst ustawy znajduje się tutaj…


KASY FISKALNE – ZMIANA PRZEPISÓW

W dniu 11 grudnia 2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie to w istotny – niekorzystny także dla tłumaczy – sposób zmienia limit zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poprzedni limit w wysokości 40 tys. zł rocznie został obniżony do 20 tys. rocznie. Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj…