Systemowe


Polityka prywatności

Polityka prywatności dla osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn.zm.). Administrator danychAdministratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS, jest:POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 25 lok. 44tel. 514 434 476, e-mail: tepis@tepis.org.pl Cele przetwarzania danych osobowychDane osobowe osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS gromadzone są w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu…