Dominik Mikołajczyk

Wiceprezes

W poprzedniej kadencji Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS. Tłumacz przysięgły języków niderlandzkiego i angielskiego na listach w Polsce i w Niderlandach, absolwent Niderlandystyki, Podyplomowego Studium Przekładu Filologii Angielskiej, a także dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik półrocznego stażu dla tłumaczy Komisji Europejskiej w Luksemburgu. W 2008 roku inicjator postępowania przed Komisją Europejską o umożliwienie wpisu na polską listę tłumaczom zagranicznym (po spełnieniu wymogów ustawowych). Postępowanie zakończyło się wydaniem rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych (umowy). Pracował w międzynarodowej korporacji prawniczej, odpowiadając za przygotowanie i negocjację umów z kontrahentami. W kadencji 2017-2021 był Prezesem Dolnośląskiego koła TEPIS. W PT TEPIS od początku przygotował i wdrożył projekt nowej legitymacji członkowskiej.
Prywatnie zapalony podróżnik i poliglota, organizujący także prezentacje podróżnicze, dla którego świat jest zbyt mały… (Irak, Iran, Korea Północna, Haiti, Kolumbia, San Salwador, Kirgistan, Abchazja… to tylko niewielka część odwiedzonych krajów, Instruktor nurkowania, maratończyk i aspirujący pilot awionetek.