Edward Szędzielorz

Członek

Dr Edward Szędzielorz, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego od roku 1985, członek ekspert PT TEPIS, członek Rady Naczelnej od roku 1996, były wiceprezes Rady Naczelnej (przez trzy kolejne kadencje), przewodniczący Kolegium Ekspertów PT TEPIS od roku 1996, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego; absolwent filologii rosyjskiej WSP w Krakowie oraz studiów uzupełniających na Uniwersytecie Moskiewskim im. M. Łomonosowa; współautor Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego (Wyd. REA, W-wa 2008), autor licznych tłumaczeń z zakresu prawa i ekonomii, członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego z komentarzem (2005, 2011) nauczyciel akademicki Instytutu Rusycystyki UW, nauczyciel zawodu tłumacza przysięgłego na studiach podyplomowych (Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), laboratoriach i innych formach kształcenia dla adeptów zawodu tłumacza przysięgłego.