Edward Szędzielorz

Wiceprezes

Dr Edward Szędzielorz, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, członek założyciel PT TEPIS, członek ekspert PT TEPIS, wiceprezes Rady Naczelnej, przewodniczący Kolegium Ekspertów PT TEPIS, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego; absolwent filologii rosyjskiej WSP (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie oraz studiów uzupełniających na Uniwersytecie Moskiewskim im. M. Łomonosowa, em. nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego; współautor Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego (Wyd. REA, W-wa 2008), autor licznych tłumaczeń z zakresu prawa i ekonomii, członek Zespołu Redaktorów Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (2019); nauczyciel zawodu tłumacza przysięgłego na studiach podyplomowych UW, laboratoriach i innych formach kształcenia dla adeptów zawodu tłumacza przysięgłego.