Marta Czyżewska

Prezes

Dr Marta Czyżewska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, członek ekspert PT TEPIS, sekretarz generalny PT TEPIS IX kadencji, wiceprezes PT TEPIS X kadencji, przewodnicząca Sekcji Niemieckiej, członek Kolegium Ekspertów PT TEPIS; absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów i książek o tematyce językoznawczej (w tym tłumaczeniowej); nauczyciel akademicki w Instytucie Germanistyki UW, w Lingwistycznej Szkole Wyższej oraz na innych uczelniach (tłumaczenia specjalistyczne, lingwistyka ogólna i stosowana); członek Rady Dydaktycznej w strukturach UW; członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Lingua legis” (jako Redaktor Tematyczny działu niemieckiego).