Mieczysław Żochowski

Członek

Dr Mieczysław Żochowski, tłumacz specjalistyczny języków włoskiego i rosyjskiego, członek ekspert PT TEPIS, członek Rady Naczelnej od 2005 r., członek Kolegium Ekspertów PT TEPIS, członek Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk humanistycznych specjalność historia, absolwent studiów podyplomowych kształcenia tłumaczy IPSKT w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (j. włoski), zdany egzamin państwowy w MSZ z języka rosyjskiego, 25-letni staż tłumacza, w tym 3-letnia praca etatowa tłumacza polsko-włosko-rosyjskiego na kontrakcie zagranicznym. Autor opublikowanych przekładów artykułów specjalistycznych (m.in. Fasce F., Historia i socjologia: separated institutions sharing knowledge?, Przegląd Humanistyczny, 1994, Nr 2; Vacca G., Tra compromesso e solidarietà, Roma: Ed. Riuniti, 1987, pp. 215-236, w: Prezentacje, 1989, Nr 4) i szeregu artykułów w „Lingua Legis” (nr 10, 12, 14, 16) nt. terminologii samorządowej włosko-polskiej, terminologii włosko-polskiej w zakresie administracji publicznej, podstawowych pojęć włoskiego systemu podatkowego, sądownictwa szczególnego we Włoszech. Współorganizator wielu Warsztatów Przekładu i Repetytoriów PT TEPIS w Sekcji Włoskiej, autor kilkudziesięciu referatów oraz członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego 2011. Wykładowca grupy włoskiej Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy ILS UW.