Mieczysław Żochowski

Przewodniczący

Dr Mieczysław Żochowski, tłumacz specjalistyczny języków włoskiego i rosyjskiego, członek ekspert PT TEPIS, członek Rady Naczelnej w latach 2005-2017, członek Kolegium Ekspertów PT TEPIS w latach 2011-2017, członek Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS w latach 2011-2014. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk humanistycznych specjalność historia, emerytowany nauczyciel akademicki. Absolwent studiów podyplomowych kształcenia tłumaczy IPSKT w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (j. włoski), zdany egzamin państwowy w MSZ z języka rosyjskiego, 35-letni staż tłumacza, w tym 3-letnia praca etatowa tłumacza polsko-włosko-rosyjskiego na kontrakcie zagranicznym. Autor opublikowanych przekładów artykułów specjalistycznych i szeregu artykułów nt. terminologii samorządowej włosko-polskiej, terminologii włosko-polskiej w zakresie administracji publicznej, podstawowych pojęć włoskiego systemu podatkowego, sądownictwa szczególnego we Włoszech. Członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego 2011.