Katarzyna Biernacka-Licznar

Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS

Katarzyna Biernacka-Licznar – prof. UWr. – tłumacz specjalistyczny języka włoskiego. Autorka prac poświęconych przekładowi specjalistycznemu oraz recepcji włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży. 

Dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (Uniwersytet Wrocławski).

W trakcie kadencji mam w planach podjęcie współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zależy mi na włączeniu w działalność DK PT Tepis pracowników i studentów kierunków filologicznych UWr. Za istotne uważam przekazywanie tłumaczom, zrzeszonym w TEPIS, informacji o osiągnięciach naukowych, będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych, pracowników UWr, które mogą być następnie podstawą do organizowania szkoleń dla członków DK PT TEPIS. 

Będę dążyć do czynnego udziału studentów Wydziału Filologicznego UWr, studiów I i II stopnia, do udziału w spotkaniach z tłumaczami przysięgłymi z Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że moje działania przyczynią się do rozpropagowania wśród przyszłych kandydatów na tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych praktycznych informacji na temat wykonywania zawodu tłumacza.