Małgorzata Andrzejewska

Małgorzata Andrzejewska, absolwentka italianistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwuletnich studiów podyplomowych w zakresie redakcji językowej tekstu na Wydziale Polonistyki UW. Tłumacz przysięgły języka włoskiego, członek PT TEPIS.