Marek Kądzielski

Skarbnik

Prawnik, współpracownik kancelarii prawnej JGBS. Działa także jako konsultant biznesowy, tłumacz przysięgły języka angielskiego i wykładowca akademicki. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu ekonomii i zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył filozofię i lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również chemię. Jest trenerem biznesu certyfikowanym przez Schenk Institute.

Członek-ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Jako wykładowca jest związany z Uniwersytetem SWPS. Posiada rekomendację Europejskiej Izby Arbitrażowej do tłumaczenia dokumentów postępowania koncyliacyjnego według przepisów Komisji Międzynarodowego Prawa Gospodarczego ONZ oraz do tłumaczenia oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej. Jako tłumacz przysięgły jest związany z kancelarią prawną White & Case.

Zawodowo pracował dla czołowych polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych, firm doradczych, w tym Wielkiej Piątki, przedsiębiorstw high-tech, banków, koncernów farmaceutycznych, firm deweloperskich, agencji ONZ, podmiotów sektora rządowego oraz klientów prywatnych. Asystował przy największych transakcjach na rynku nieruchomości, a także w sektorze informatycznym, telekomunikacyjnym i farmaceutycznym. Brał udział w rozmowach akcesyjnych, przetargach dla przemysłu zbrojeniowego, postępowaniach antymonopolowych przez Komisją Europejską. Działa również jako doradca biznesowy dla najmniejszych podmiotów rynkowych, specjalizując się w zagadnieniach mikroekonomii i zarządzania. Wydał poradnik dla przedsiębiorców jednoosobowych Wolny strzelec (Wydawnictwo Poltext). Współautor książki Biznes po chińsku, w której omawia zagadnienia komunikacji międzykulturowej w kontaktach biznesowych i prawnych z Chińczykami (Wydawnictwo MT Biznes).