Dorota Staniszewska-Kowalak

Wiceprezes

Mgr Dorota Staniszewska-Kowalak: tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1989 r., członek założyciel PT TEPIS, członek ekspert i wieloletni członek Rady Naczelnej, od 2002 r. sekretarz generalny PT TEPIS, przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Towarzystwa; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, stażu tłumaczeniowego w Komisji Wspólnot Europejskich oraz studiów podyplomowych IPSKT w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych w ramach stałej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Prokuratury Krajowej (obecnie Generalnej) i innych organów wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Autorka publikowanych przekładów polskich aktów prawnych na angielski, w tym w zbiorze “The Polish Law Collection” (Wydawnictwo Translegis), artykułów naukowych oraz autorka i współautorka glosariuszy. Wieloletni redaktor polskich i zagranicznych publikacji naukowych, podręczników akademickich i słowników obcojęzycznych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Od 1999 r. nauczyciel przekładu prawnego i prawniczego w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. – także w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Współorganizatorka akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Sekcji Angielskiej PT TEPIS oraz przedstawiciel Towarzystwa na konferencjach krajowych i zagranicznych.