Ewa Dmyterko

Członek

mgr Ewa Anna Dmyterko absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej, tłumacz przysięgły języka angielskiego z długoletnim stażem, członek ekspert  PT TEPIS. Prowadziła zajęcia z zakresu prawniczego tłumaczenia pisemnego w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Publikowała na łamach Lingua Legis. Członek Rady Naczelnej PT TEPIS (2002-2005). Obecnie Członek Rady i współprzewodnicząca Kolegium Doskonalenia Zawodowego oraz przewodnicząca sekcji angielskiej.