Janusz Poznański

Członek Rady Naczelnej

Janusz Poznański – mgr filologii rosyjskiej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki, autor podręczników i skryptów do nauczania języka rosyjskiego, współautor polsko-rosyjskiego słownika prawa karnego (słownik w druku), b. ławnik Sądu Okręgowego w Warszawie, tłumacz przysięgły (staż 32 lata, tłumaczenia wykonuje wyłącznie dla sądów, prokuratur i Policji), autor książki Tłumacz w postępowaniu karnym (Wyd. Translegis), wykładowca Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy prowadzonego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Naczelnej PT TEPIS wszystkich kadencji, wiceprezes PT TEPIS trzech kadencji.