Janusz Poznański

Członek

Mgr Janusz Poznański, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, członek ekspert PT TEPIS, wiceprezes PT TEPIS przez trzy kolejne kadencje, przewodniczący Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS, absolwent filologii rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki, były ławnik sądu okręgowego, specjalizuje się w tłumaczeniu spraw karnych, autor podręczników, artykułów, scenariusza filmu szkoleniowego „Sprawa Kellgrena”, książki Tłumacz w postępowaniu karnym (Wydawnictwo Translegis, 2007), członek komitetu redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, wygłosił wiele referatów na szkoleniach tłumaczy. Nauczyciel metodologii tłumaczenia sądowego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, prowadzi warsztaty przekładowe w ILS UW, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na tłumacza przysięgłego.