Jerzy Ogonowski

Prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS

Mgr Jerzy Ogonowski, tłumacz przysięgły języka francuskiego i rosyjskiego, członek zwyczajny PT TEPIS, prezes Dolnośląskiego Koła PT TEPIS od 2005 r., członek Rady Naczelnej PT TEPIS od 2008 r., absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent podyplomowych studiów religioznawczo-etycznych oraz filozoficznych Instytutu Filozofii, Socjologii i Historii przy Uniwersytecie Wrocławskim. Organizator i współorganizator licznych akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Dolnośląskiego Koła PT TEPIS.