Joanna Miler-Cassino

Przewodnicząca

Joanna Miler-Cassino, magister lingwistyki stosowanej, magister prawa, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek ekspert PT TEPIS, wiceprezes Towarzystwa TEPIS od 2008 r., wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA od 2020 r., absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, Podyplomowych Studiów Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Maastricht oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka specjalizująca się w przekładzie tekstów prawnych, prawniczych i finansowych prowadząca własną kancelarię tłumacza przysięgłego od roku 1995. Autorka publikowanych przekładów tekstów z tych dziedzin, autorka i współautorka glosariuszy z zakresu prawa europejskiego, m.in. “Glosariusz terminów dotyczących Rynku Wewnętrznego”, “Glosariusz terminów prawa celnego Wspólnoty”, “Glosariusz terminów Traktatu o Unii Europejskiej”, “Glosariusz terminów Układu Europejskiego” (1998), autorka zbioru terminów i skrótów związanych z Unią Europejską do Wielkiego Słownika polsko-angielskiego PWN-OXFORD, autorka polsko-angielskiego słownika rynków kapitałowych “Giełda i rynki kapitałowe. Słownik polsko-angielski” (PWN 2010) oraz współautorka terminologii prawnej wchodzącej w skład EuroTermBanku. Wykładowca przekładu prawnego i prawniczego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie na innych uniwersytetach. W 2011 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną na rzecz środowiska tłumaczy.