Joanna Miler-Cassino

Wiceprezes

Mgr Joanna Miler-Cassino, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek ekspert PT TEPIS, wiceprezes Towarzystwa TEPIS od 2008 r., absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Maastricht oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka specjalizująca się w przekładzie tekstów prawnych, prawniczych i finansowych prowadząca własną kancelarię tłumacza przysięgłego od roku 1995. Autorka publikowanych przekładów tekstów z tych dziedzin, autorka i współautorka glosariuszy z zakresu prawa europejskiego, m.in. „Glosariusz terminów dotyczących Rynku Wewnętrznego”, „Glosariusz terminów prawa celnego Wspólnoty”, „Glosariusz terminów Traktatu o Unii Europejskiej”, „Glosariusz terminów Układu Europejskiego” (1998), autorka zbioru terminów i skrótów związanych z Unią Europejską do Wielkiego Słownika polsko-angielskiego PWN-OXFORD, autorka polsko-angielskiego słownika rynków kapitałowych „Giełda i rynki kapitałowe. Słownik polsko-angielski” (PWN 2010) oraz współautorka terminologii prawnej wchodzącej w skład EuroTermBanku. Nauczyciel przekładu prawnego i prawniczego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz gościnnie na innych uniwersytetach.