Joanna Bałamącek

Prezes Zachodniopomorskiego Koła PT TEPIS

Joanna Bałamącek – tłumacz przysięgły języka duńskiego od roku 2003, członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, skarbnik Zachodniopomorskiego Koła TEPIS w Szczecinie. Absolwentka filologii duńskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych. Tłumaczy dla Sądów, Prokuratur, polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, kancelarii prawnych oraz notarialnych.

W Zarządzie Zachodniopomorskiego Koła i jako Prezes chciałabym zaktywizować lokalnych tłumaczy do szerszej współpracy, podejmować działania mające na celu organizację spotkań, szkoleń i warsztatów w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy.