Witold Wójcik

Członek

Witold Antoni Wójcik – wieloletni tłumacz przysięgłego języka niemieckiego i niderlandzkiego. Wiceprezes małopolskiego Koła PT TEPIS działający jako tłumacz na rzecz OWS, Urzędu Celnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Krakowa, ABW oraz straży granicznej i USC wykonujący również działalność biegłego, sporządzającego opinie na rzecz organów sprawiedliwości z zakresu poprawności sporządzonych przekładów. Organizator szkoleń i warsztatów szkoleniowych dla tłumaczy języka niderlandzkiego i niemieckiego oraz opiekun adeptów zawodu tłumacza przysięgłego odbywających staż w kancelarii tłumacza przysięgłego.