Zofia Rybińska

Prezes

mgr Zofia Rybińska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek założyciel PT TEPIS, członek ekspert, prezes PT TEPIS od 2014 roku; były wiceprezes Towarzystwa TEPIS trzech kadencji, sekretarz Kolegium Ekspertów, była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jednej kadencji, członek Kolegium Doskonalenia Zawodowego, przewodnicząca Sekcji Angielskiej PT TEPIS do 2014 r.; autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów, glosariuszy i zbiorów tekstów paralelnych, członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego 2011 i członek Zespołu Redaktorów Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (2018). Nauczyciel tłumaczenia prawniczego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (od 1998 r.) oraz wykładowca gościnnie na innych uniwersytetach i uczelniach; współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS, uczestnik projektów Komisji Europejskiej; członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości w latach 2005-2012; była współprzewodnicząca i członek Komitetu Tłumaczenia Sądowego i Prawniczego Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT (2009-2018), wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA (2009-2017).