Monika Mostowy

Prezes Małopolskiego Koła PT TEPIS

Tłumacz przysięgły j. angielskiego od 1998 r.
Prezes Małopolskiego Koła TEPIS organizator i współorganizator szkoleń dla tłumaczy z zakresu umów notarialnych (2007 r. – przy współpracy z przedstawicielem Krajowej Rady Notarialnej), obrotu gospodarczego dotyczącego roli biegłego tłumacza w praktyce postępowania sądowego i obrotu gospodarczego (2008 r. przy współpracy z Sądem Gospodarczym w Krakowie), administracji państwowej dotyczących tłumaczeń aktów stanu cywilnego (2008 r. – przy współpracy z USC Kraków), spraw wewnętrznych dotyczących procedur administracyjnych i karnych, ministerstwa edukacji dotyczących tłumaczenia dyplomów (2009 r. – przy współpracy z Wydziałem Uznawalności Wykształcenia), (2010 r. – przy współpracy ze Strażą Graniczną Warszawa, Nowy Sącz, Kraków), tłumaczeń ustnych w świecie dyplomacji (2011 r. – przy współpracy z Ambasadą Amerykańską i Konsulatem Amerykańskim w Krakowie), organów ścigania dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania (2011 r.- przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Krakowie), wymiaru sprawiedliwości dotyczących przesłuchania na odległość na zlecenie prokuratury (2012 r. – przy współpracy z Prokuraturą Apelacyjną w Krakowie), tłumaczeń sądowych (2014 r. – współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Tłumaczy Sądowych w Krakowie- TEPIS-ÖVGD-FIT, EULITA); 2014 r. Pracy tłumacza w konfrontacji ze współczesnymi formami dokumentów źródłowych we współpracy ze Strażą Graniczną; 2015 r. Zmiany dotyczące udziału tłumacza przysięgłego w czynnościach stanu cywilnego – we współpracy z USC Kraków; 2016 r. – Kompendium wiedzy tłumacza z zakresu rodzaju postępowań, stron, orzeczeń kończących i środków zaskarżeń ; 2017 Udział tłumacza w czynnościach postępowania przygotowawczego we współpracy z CBŚ, 2018 – Jak oswoić się i zaprzyjaźnić z RODO.

Współpracuje z Katedrą UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademią Pedagogiczną, prowadząc gościnne wykłady dla studentów, przyjmuje na staż do Kancelarii najlepszych studentów uczelni i przygotowuje ich do egzaminu na tłumacza przysięgłego.
Członek PT TEPIS od 2006 r.
Organizatorka i współorganizatorka repetytoriów i szkoleń dla tłumaczy od 2007 do 2018.
Autorka wykładów na Laboratoriach TEPIS w Warszawie (m.in. program autorski – Rola tłumacza we współpracy ze strażą graniczną 2009), Prowadzi sekcję językową j. angielskiego na Repetytoriach MKTEPIS w Krakowie.
Konsultant USC Kraków (w zakresie przekładu aktów stanu cywilnego), posiada doświadczenie dydaktyczne, jako lektor języka angielskiego na UE w Krakowie 1979/88.
Tłumacz przysięgły dla Konsulatu Amerykańskiego w Krakowie.