Słowniki autorskie

Słowniki autorskie zostały udostępnione do wglądu publicznego nieodpłatnie przez uprzejmość i chęć dzielenia się wiedzą ich Autorów, zawsze praktykujących tłumaczy.

Niektóre z nich są owocem zwykłego, codziennego doświadczenia translatorskiego, które nakazywało robienie odręcznych notatek w chwilach odkrywania cennych “znalezisk” terminologicznych i frazeologicznych w wyniku badań semantycznych na podstawie literatury przedmiotu, tekstów paralelnych, słowników jedno- i wielojęzycznych oraz encyklopedii i wiedzy nabytej z kontaktów z rodowitymi znawcami języków.

Inne słowniki powstały w wyniku współpracy z miarodajnymi instytucjami lub w wyniku własnych badań i doświadczeń terminologicznych, które zostały opisane i opublikowane w czasopiśmie PT TEPIS pn. “Lingua Legis”. Takie słowniki lub czasem tylko słowniczki, stanowiące część artykułów w całości dostępnych w poszczególnych numerach “Lingua Legis”, stanowią stałą podsekcję “słowników autorskich”.

Słowniki autorskie, jako dzieła nie zawsze spójne terminograficznie i nie zawsze opracowane zgodnie ze wszystkimi zasadami leksykografii, mogą jednak pełnić rolę źródła cennej inspiracji terminologicznej opartej na doświadczeniu zawodowych tłumaczy, nie obciążając oczywiście ich autorów odpowiedzialnością za decyzje tłumaczy w pracy translatorskiej.

Doświadczony tłumacz doskonale wie o tym, że powoływanie się na słownik nie jest poważnym argumentem w obronie własnej decyzji terminologicznej, jeżeli przedmiot obrony nie stanowi elementu terminologii urzędowej lub – co najmniej – autorytatywnej. Proponowany w słowniku ekwiwalent terminologiczny, często jeden spośród wielu, pozostaje zawsze tylko propozycją, o której przyjęciu lub nieprzyjęciu decyduje tłumacz.

Ten truizm przytaczamy ku przestrodze niedoświadczonych adeptów zawodu tłumacza, którzy – czerpiąc inspirację z coraz łatwiejszego dostępu do bogatych zasobów leksykograficznych – powinni zwracać baczną uwagę na rangę źródła w hierarchii terminologii urzędowej i autorytatywnej. W tym kontekście słowniki autorskie zajmują oczywiście najskromniejsze miejsce, co nie wyklucza jednak innych walorów tych niewątpliwie cennych zbiorów leksykograficznych.

Marek Mikulski

  Słowniki autorskie oparte na praktyce tłumacza przysięgłego:

 • angielsko-niemiecki 
 • angielsko-polski 
 • niemiecko-polski 
 • polsko-angielski 
 • polsko-niemiecki 

Kris Nowicki

 • Angielska i polska terminologia ekspertyzy sądowo-psychiatrycznej 

Елена Сливиньска

 • Предложение передачи польских личных имен на русский язык 

Michał Tasiemski

 • LexiTools – polsko-angielski i angielsko-polski praktyczny słownik tłumaczący w sieci 

Hanna Karpińska

 • Język bułgarski – glosariusz-minimum terminologii prawno-sądowej wraz z polskimi odpowiednikami