Urszula Deja

Członek Rady Naczelnej

Urszula Deja, rusycystka, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego IPSKT UW. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego od 2010 r., członek PT TEPiS.