Wojciech Wołoszyk

Członek Rady Naczelnej

Prawnik-lingwista, tłumacz prawniczy oraz weryfikator tłumaczeń prawniczych, biegły sądowy z zakresu juryslingwistyki. Współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym, Komisją Europejską, Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Trybunałem Sprawiedliwości UE, Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Krajową Radą Sądownictwa, Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Współzałożyciel i prezes spółki IURIDICO Legal & Financial Translations. Autor publikacji z zakresu problematyki terminologicznej w tłumaczeniach prawniczych oraz aspektów prawnych funkcjonowania branży tłumaczeniowej, a w tym praw własności intelektualnej i zamówień publicznych. Bloger i szkoleniowiec. Koordynator zespołu weryfikatorów pracujących nad projektem leksykograficznym the World Law Dictionary. Członek Ekspert PT TEPIS, współzałożyciel i członek zarządu Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT.