Nowe władze towarzystwa TEPIS

NOWE WŁADZE TOWARZYSTWA TEPIS. W sobotę, 11 października 2014 r., w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, które wybrało nowe władze PT TEPIS. Prezesem PT TEPIS została Zofia Rybińska. Dotychczasowego Prezesa Danutę Kierzkowską Walne Zgromadzenie uhonorowało tytułem Prezesa Honorowego. A oto skład nowo wybranych władz Towarzystwa TEPIS: Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Członkami Rady Naczelnej zostali: Joanna Miler-Cassino, Marta Czyżewska, Ewa Dmyterko, Elżbieta Gołębiowska, Małgorzata Kałuża, Krystyna Kołodziej, Janusz Poznański, Dorota Staniszewska, Edward Szędzielorz i Mieczysław Żochowski. Do Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie wybrało Agnieszkę Hein, Annę Labe, Annę Michalską, a do Sądu Koleżeńskiego: Pawła Gugałę, Aleksandrę Podgórniak-Musil, Maryję Łucewicz-Napałkow, Katarzynę Zajdę i Witolda Wójcika.


Comments are closed