TEPIS w sejmowym wysłuchaniu publicznym

TEPIS W SEJMOWYM WYSŁUCHANIU PUBLICZNYM
nt. deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 

Dnia 23 czerwca br. delegacja RN PT TEPIS, w osobach prezesa Danuty Kierzkowskiej oraz dwóch wiceprezesów: Zofii Rybińskiej i Joanny Miler-Cassino, jako jedyna spośród organizacji zrzeszających tłumaczy przysięgłych, wzięła udział w wysłuchaniu publicznym nt. deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

W swoim wystąpieniu prezes TEPIS-u, obok postulatu zachowania obecnie obowiązującego wymogu posiadania przez kandydata na tłumacza przysięgłego tytułu magistra, ponownie domagała się wprowadzenia zasady corocznej waloryzacji stawek wynagrodzenia, której brak stanowi największą barierę w dostępie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W wysłuchaniu uczestniczyło również dwoje tłumaczy przysięgłych przemawiających we własnym imieniu: Małgorzata Niżnik i Radosław Botev, którzy w swych wystąpieniach wyrazili również dezaprobatę wobec zamiaru obniżenia poziomu wykształcenia kandydatów na tłumacza przysiegłego. Wystąpienia można odsłuchać pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=2C394FF7C7546ABAC1257CF90045A4B2#

Więcej informacji na ten temat i treść wystąpień zostanie ogłoszona już wkrótce w najbliższym Biuletynie TEPIS.


Comments are closed