List

W dniu 17 listopada 2014 do PT TEPIS wpłynęła następująca rozpaczliwa wiadomość od naszego członka:

„Szanowny TEPISIE!
Moja księgowa zagroziła mi wypowiedzeniem umowy, a tym samym koniecznością zamknięcia działalności gospodarczej, bo stawki za tłumaczenia są za niskie, żeby wyrobić na koszty.

JEŚLI TEPIS NIC NIE ZROBI TO UPADŁOŚCI TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH PÓJDĄ LAWINOWO MUSIAŁAM WZIĄĆ PRAWNIKA DO NEGOCJACJI Z KSIĘGOWĄ. STAWKI KSIĘGOWYCH SĄ NIEWSPÓŁMIERNE DO STAWEK ZA TŁUMACZENIA WIERZYTELNE ROBOTY JEST MULTUM, BO MAŁO KOMU SIĘ CHCE PRACOWAĆ, TYLE, ŻE NIE DAJE SIĘ WYPRACOWAĆ POTRZEBNYCH PIENIĘDZY NA KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI”

Odpowiedź PT TEPIS poniżej:

„Droga Koleżanko!
W imieniu Rady Naczelnej bardzo dziękuję za Pani mail i informację w nim zawartą oraz zaufanie do Towarzystwa TEPIS. Rada Naczelna ma świadomość tego problemu, bo dotyka on nas wszystkich. Dlatego ponownie zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości (pismem nr RN.Prez 32 z dnia 14 listopada br.) z prośbą o spotkanie, aby nie tylko porozmawiać o nabrzmiałych problemach, ale również zaproponować utworzenie zespołu roboczego, który m.in rozwiązywałby te problemy, w tym podjął starania o podwyżkę lub o indeksację stawek za czynności tłumacza przysięgłego.
Mamy nadzieję, że pozwoli nam Pani upublicznić swój mail w rozmowie z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, bowiem stanowi on dowód zniechęcenia, a nawet rozpaczy przedstawiciela 10-tysiecznej grupy zawodowej tłumaczy przysięgłych, który jest członkiem PT TEPIS. O rezultatach tej rozmowy Rada Naczelna będzie informować na naszej stronie www.tepis.org.pl.
Rada Naczelna będzie dokładać wszelkich starań, aby Towarzystwo TEPIS było jeszcze bardziej słyszalnym adwokatem tłumaczy przysięgłych i ma nadzieję, że jeszcze nie zrzeszeni tłumacze przysięgli zrozumieją, że tylko reprezentacja, mająca duże poparcie grupy zawodowej jest w stanie przekonać władze o słuszności żądań całej grupy zawodowej.

W imieniu RN
Zofia Rybińska,
prezes PT TEPIS

 


Comments are closed