Wojciech Gilewski

WOJCIECH GILEWSKI KAWALEREM NARODOWEGO ORDERU ZASŁUGI REPUBLIKI FRANCUSKIEJ W dniu 30 czerwca 2015 roku ambasador Francji, Pierre Buhler, nadał to zaszczytne odznaczenie w imieniu prezydenta Republiki Francuskiej naszemu znakomitemu Koledze, Wojciechowi Gilewskiemu, tłumaczowi literackiemu i konferencyjnemu, za wybitne zasługi na polu upowszechniania kultury francuskiej w Polsce i nawiązywania kontaktów między obydwoma krajami.

Wojciech GilewskiDr Wojciech Gilewski, absolwent Wyższej Szkoły Języków Obcych w Warszawie, były kierownik Zakładu Translatoryki Uniwersytetu Warszawskiego, uznany tłumacz literacki i konferencyjny języka francuskiego i hiszpańskiego, b. sekretarz Ambasady RP w Buenos Aires. b. prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, przyjaciel Towarzystwa TEPIS, jest również tłumaczem przysięgłym i członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ten wszechstronnie utalentowany tłumacz i tytan pracy nieprzypadkowo został uhonorowany Narodowym Orderem Zasługi Republiki Francuskiej, odznaczeniem ustanowionym w 1963 roku przez Charles’a de Gaulle’a za wybitne dokonania w dziedzinie kultury. Zasłużył się bowiem znacznie na polu udostępniania czytelnikom polskim dzieł literatury francuskiej jako autor przekładów takich m.in. autorów jak Marcel Aymé, Françoise Chandernagor, Georges Bataille, Pascal Bruckner, Pierre Michon, Philippe Claudel, Gilles Leroy, Alain Minc, Pierre Assouline. Zainteresowanych ogromnym dorobkiem Wojciecha Gilewskiego odsyłamy do jego strony: http://www.eurotrad.pl/z-dokzaw.html

Równolegle do działalności przekładowej Wojciech Gilewski jest tłumaczem konferencyjnym, często uczestniczącym w rozmowach rządowych, oddając liczne usługi między innymi na rzecz Ambasady Francji w Warszawie. Warto podkreślić, że wysokie odznaczenia państwowe Francja nadaje nielicznym Polakom i wyłącznie za wybitne zasługi. Podczas tej samej. wielce ekskluzywnej i kameralnej uroczystości w Ambasadzie Francji, na którą Kolega Wojtek poza najbliższą rodziną zaprosił tylko prezesa STP i honorowego prezesa TEPIS-u, francuskie odznaczenia państwowe otrzymały jeszcze tylko trzy osoby: Antoni Libera, znany tłumacz literatury francuskiej, prof. Zbigniew Kuźnicki, dyrektor Ośrodka Naukowego PAN w Paryżu, oraz Jaromir Sokołowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Jesteśmy dumni, że w tym gronie znalazł się nasz zasłużony Kolega, któremu serdecznie gratulujemy.


Comments are closed