Współpraca Towarzystwa TEPIS z fundacją Institute of Advanced Legal Skills

ials logo 01Współpraca Towarzystwa TEPIS z fundacją Institute of Advanced Legal Skills zapoczątkowana wystąpieniem dr Stephena Terretta w Sekcji Angielskiej podczas Konferencji Jubileuszowej 25-lecia PT TEPIS. Dr Stephen Terrett, kierownik Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (British Law Centre, BLC) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie prezes fundacji Institute of Advanced Legal Skills ( http://legalskills.org.pl/ ) zaszczycił swoją obecnością Sekcję Angielską. W wykładzie nt. tłumaczenia w postępowaniu karnym podkreślił na przykładach  jak duże znaczenie w odpowiedzialnej pracy tłumacza przysięgłego ma znajomość systemu prawa danego kraju. Tłumaczom anglojęzycznym, którzy chcieliby pogłębić znajomość prawa angielskiego polecamy studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego

The British Law Centre (www.britishlawcentre.co.uk) has existed at the University of Warsaw since 1992. It conducts a two-year programme: Diploma in an Introduction to English and European Union law which is taught by native speakers, in small groups, and entirely in English. The Diploma is accredited by the University of Warsaw (WPiA) and Juris Angliae Scientia, an English educational charity, chaired by Lord Robert Carnwath of Notting Hill (UK Supreme Court) and Prof W.R. Cornish, Prof. Richard Fentiman, Dr Jonathan Morgan and Dr Jennifer Davis (all of the Law Faculty, University of Cambridge).

The Diploma is well-recognised and well-respected. It constitutes an extremely valuable and useful element of training for lawyers and those specialising in English legal terminology.

If you are interested in further information about the BLC and its Diploma, please visit the BLC web-site and/or the UW WPiA web-site (http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/szkoly-prawa-obcego/centrum-prawa-angielskiego/informacja-ogolne/  ). If you have any further questions, having read this information, please do not hesitate to contact me.

If you are interested in joining the 2015-2017 Diploma course, please fill-in the application form on our web-site (http://britishlawcentre.co.uk/courses/university-warsaw/  ) and then follow the instructions you will receive regarding supplementary documents which you need to send (a CV and motivation letter).

Kind regards,
Dr S. Terrett LLB, LLM, PhD
Director and Senior Lecturer
British Law Centre
University of Warsaw
Faculty of Law & Administration
tel: (+48 22) 552 7278
e-mail: s.terrett@uw.edu.pl


Comments are closed