Ankieta PT TEPIS

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Rada Naczelna PT TEPIS opracowała badanie ankietowe dotyczące statusu, doskonalenia zawodowego i problemów związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego. Badanie to pozwoli nam na dokonanie analizy sytuacji zawodowej tłumaczy przysięgłych w Polsce. Tylko duża liczba odpowiedzi zapewni w miarę obiektywny obraz naszego środowiska, dlatego prosimy Państwa o wypełnienie tej ankiety. Państwa odpowiedzi zostaną przedstawione w postaci raportu, który opublikujemy na stronie www.tepis.org.pl.

Wyniki tego badania będą również przedstawiane, w zależności od potrzeb, w Ministerstwie Sprawiedliwości, organach wymiaru sprawiedliwości i w Sejmie, i pomogą nam w naszych staraniach o lepszy status zawodu tłumacza przysięgłego w naszym kraju.

Ankieta jest anonimowa, można ją wypełnić do 3 kwietnia 2016 r.

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/218346/ankieta-pt-tepisstatus-doskonalenie-zawodowe-i-problemy-zwiazane-z-wykonywaniem-zawodu-tlumacza-przysieglego.html

Z serdecznymi tepisjańskimi pozdrowieniami,
W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS
Zofia Rybińska
prezes


Comments are closed