Zmarł Dr René Haeseryn

Zmarł Dr René Haeseryn. W dniu 13 kwietnia 2016 roku zmarł w Gandawie dr René Haeseryn, wieloletni sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Tłumaczy, członek honorowy PT TEPIS. Dr Haeseryn był docentem Uniwersytetu w Gandawie, sekretarzem generalnym i wiceprezesem Belgijskiej Izby Tłumaczy oraz Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury Republiki Francuskiej. Pogrzeb odbędzie się 20 kwietnia w Sint-Amandsberg. Przekazujemy tę wiadomość o stracie Znakomitego Kolegi Tłumacza i Wielkiego Przyjaciela TEPIS-u z głębokim żalem i z wiarą, że na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

R.HaeserynRené Haeseryn uzyskał tytuł doktora filologii germańskiej na podstawie rozprawy na temat średniowiecznej antroponimii flamandzkiej. Po wieloletniej pracy na stanowisku docenta na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia) został honorowym dyrektorem ds. badań naukowych tej uczelni oraz honorowym dyrektorem ds. nauczania w Instytucie Tłumaczy Centrum Uniwersyteckiego w Antwerpii (Belgia).
Jako niestrudzony społecznik działający na rzecz tłumaczy, Haeseryn pełnił funkcję sekretarza generalnego Międzynarodowej Federacji Tłumaczy nieprzerwanie od roku 1966 do 1993, następnie członka Rady Seniorów FIT, zyskując sobie szczególne uznanie jako najdłużej pełniący obowiązki członek władz FIT .
Dr Haeseryn odznaczał się niezwykłą pracowitością i aktywnością. Był autorem licznych artykułów naukowych w dziedzinie onomastyki, filologii niderlandzkiej, translatoryki i innych nauk humanistycznych. Od 1988 roku był naczelnym redaktorem czasopisma Babel – międzynarodowego przeglądu szeroko pojętej translatoryki, zaś w latach 1983-2001 – biuletynu „Translatio. Nouvelles de la FIT”, zaś od 2002 r. – czasopisma „Translatio. Supplement bibliographique et lexicographic”.
Był laureatem wielu nagród za swoją działalność naukową i społeczną, w tym nadanego przez FIT Medalu Pierre-Francois Caillé oraz – przez Związek Tłumaczy Rosji – Medalu Aleksandra Puszkina, jak również odznaczeń państwowych: tytułu Oficera Orderu Korony Belgijskiej i Oficera Orderu Sztuki i Literatury Republiki Francuskiej.
Dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych dr Haeseryn był osobą niezwykle bliską i ważną. Od początku istnienia Towarzystwa aktywnie pomagał w przygotowaniach do uzyskania członkostwa w FIT, dzięki czemu od 1993 roku TEPIS mógł się szczycić przynależnością do tej międzynarodowej organizacji, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, przynosząc uznanie członkom TEPIS-u za ich wkład w działalność FIT.
Dr René Haeseryn zawsze wspierał wszelkie inicjatywy TEPIS-u i propagował jego osiągnięcia na forum międzynarodowym. W redagowanych przez niego czasopismach FIT pojawiały się regularnie komunikaty o działalności jego polskich kolegów, których również zapraszał do współpracy jako recenzentów książek omawianych na łamach czasopisma Babel. Zawsze pamiętał o Towarzystwie TEPIS, pisał o nim, lecz również osobiście bywał na organizowanych w Warszawie ważnych spotkaniach: pierwszym i drugim Międzynarodowym Forum Przekładu Prawniczego oraz na Jubileuszu Dziesięciolecia PT TEPIS.
Wtedy właśnie, w 2000 roku, otrzymał godność Członka Honorowego PT TEPIS za pomoc w przystąpieniu do FIT oraz za nieustające propagowanie dobrego imienia PT TEPIS na forum międzynarodowym. Tepisjanie nazywali Go czule „Papa Haeseryn” i nigdy Jego zasług nie zapomną, darząc tę niezwykłą Postać szczerym sentymentem i głębokim szacunkiem.


Comments are closed