Tuzin za sto

Pod hasłem „Tuzin za sto” Wydawnictwo Translegis oferuje w promocyjnej cenie ostatnie numery specjalistycznego czasopisma „Lingua Legis”, wydawanego dotychczas pod auspicjami PT TEPIS.

www.translegis.com.pl


Comments are closed