EULITA 01.04.2017

Z radością informujemy, że podczas Walnego Zebrania Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA – European Legal Interpreters and Translators Association, które miało miejsce w Wiedniu w minioną sobotę dnia 1 kwietnia 2017 r., wiceprezes Towarzystwa TEPIS Joanna Miler-Cassino została wybrana do Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia EULITA i będzie pełnić funkcję członka Komitetu w kolejnej trzyletniej kadencji władz Stowarzyszenia EULITA.

Jednocześnie prezes Zofia Rybińska zakończyła sprawowanie funkcji wiceprezesa EULITA, którą pełniła od dnia utworzenia Stowarzyszenia EULITA tj. od 26 listopada 2009 r. do 1 kwietnia 2017 r.

Kol. Joannie Miler-Cassino gratulujemy i życzymy ciekawych doświadczeń i satysfakcji oraz wielu sukcesów.


Comments are closed