Spotkanie Zespołu do przeglądu i funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza

W dniu dzisiejszym (12.04.2017) odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do przeglądu i funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przedstawiciele Ministerstwa nie wyrazili akceptacji dla złożonych przez PT TEPIS, STP, BST i LST postulatów zmian stawek z dnia 16 grudnia 2016 r. i zaproponowali możliwość liniowej podwyżki w granicach 10-15%, co realnie przy stawce 23 zł za stronę oznaczałoby podwyżkę o ok. 3 zł (sic!).  Stowarzyszenia jednomyślnie nie przyjęły tej propozycji i wspólnie podejmą dalsze działania zmierzające do wypracowania kolejnej propozycji zmiany stawek.


Comments are closed