GIODO

W ślad za pismem z GIODO dot. obowiązku zgłaszania zbiorów danych osobowych, o którym informowaliśmy wcześniej, w dniu dzisiejszym (11.04.2017) przedstawicielki PT TEPIS odbyły spotkanie z panią Dorotą Krajewską-Kekusz, dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych GIODO oraz członkami Zespołu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych. Na spotkaniu PT TEPIS reprezentowały: Zofia Rybińska, prezes PT TEPIS, Joanna Miler-Cassino, wiceprezes PT TEPIS, Ewa Dmyterko, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego oraz p. Monika Antosik zastępująca p. Pawła Gugałę. W spotkaniu uczestniczył również p. Bolesław Cieślik, Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na spotkaniu uzyskaliśmy następujące informacje: repertorium tłumacza przysięgłego zawierające dane osób fizycznych, prowadzone w związku z działalnością zawodową lub zarobkową tłumacza – jeśli prowadzone jest w formie elektronicznej lub zawiera dane wrażliwe (niezależnie od formy prowadzenia repertorium) – podlega zgłoszeniu do GIODO.  Wkrótce PT TEPIS opublikuje wytyczne w zakresie obowiązku rejestracji zbioru danych w GIODO.


Comments are closed