XI Forum Kultury Słowa

W imieniu organizatorów zachęcamy do wzięcia udziału w XI Forum Kultury Słowa „Nazwy własne w języku i społeczeństwie”, które odbędzie się w dn. 11–13 października 2017 r. w Olsztynie. Program konferencji, dokładny opis wystąpień referentów oraz zajęć warsztatowych, a także dokumenty niezbędne do zgłoszenia swojego udziału w Forum można znaleźć na stronie:
http://fundacja.propl.pl/przedsiewziecia/xi-forum-kultury-slowa-zapraszamy


Dodaj komentarz