Telegram TEPIS nr 1/X/2017

Warszawa, 8 listopada 2014 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Pragnę Państwa poinformować, że 21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS wybrało władze X kadencji PT TEPIS, powierzając wybranym Członkom PT TEPIS zaszczytne, ale i bardzo zobowiązujące funkcje. Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję prezesa Towarzystwa Zofii Rybińskiej na kolejną, drugą kadencję.

Wczoraj, 7 listopada br. ukonstytuowała się Rada Naczelna w następującym składzie:

Wiceprezesi: Joanna Miler-Cassino i Marta Czyżewska

Sekretarz generalny: Ewa Dmyterko

Skarbnik: Anna Setkowicz–Ryszka

Członkowie: Małgorzata Andrzejewska, Anna Halczak, Krystyna Kołodziej, Ewa Kościałkowska–Okońska, Janusz Poznański, Edward Szędzielorz.

Wszyscy jesteśmy świadomi oczekiwań Państwa wobec władz Towarzystwa. Przed nami wciąż wiele wyzwań.

Rada Naczelna silna siłą i zaangażowaniem swoich Członków i potencjałem środowiska zawodowego nadal będzie adwokatem spraw ważnych dla całego środowiska zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Naszym działaniom przyświecać będzie nieustannie myśl, że możemy przyczynić się do zmiany rzeczywistości dla naszego wspólnego dobra.

Dziękując za zaufanie, liczymy na bezpośredni kontakt z Państwem, Państwa  zaangażowanie i wsparcie władz PT TEPIS.

W imieniu Rady Naczelnej i własnym

Serdecznie pozdrawiam,

Zofia Rybińska

prezes PT TEPIS

 


Comments are closed