Ważne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Rozporządzenie wprowadza szereg zmian do aktualnie obowiązujących przepisów, a także rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane. Kary za naruszenie przepisów są bardzo wysokie.
W związku z tym zapraszamy wszystkich tłumaczy na szkolenie w zakresie nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia.
Szczegóły w załączniku:
RODO szkolenie 2 lutego lub 9 lutego 2018 r.


Dodaj komentarz