Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości ws. tłumaczenia dokumentów USC

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości ws. tłumaczenia dokumentów USC, pochodzących z Białorusi, wydawanych w języku rosyjskim i opatrzonych pieczęcią z napisami w języku białoruskim. MSWiA, w ślad za naszym pismem z 18 kwietnia 2018 r. zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o opinię w tej sprawie Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości


Comments are closed