Ważna informacja dla tłumaczy języka rosyjskiego

Dzięki interwencji PT TEPIS ws. odrzucania przez kierowników urzędów stanu cywilnego tłumaczenia dokumentów z Białorusi, otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienie o przekazaniu kierownikom informacji do stosowania w bieżącej praktyce, mające na celu wyeliminowanie przypadków kwestionowania takich tłumaczeń:
pp 2018-08-13


Comments are closed