Pismo do ministra Sprawiedliwości ws. podwyższenia stawek

25 września 2018 r. PT TEPIS wysłał kolejne pismo do Ministra Sprawiedliwości, w którym wyraża zaniepokojenie brakiem decyzji Kierownictwa Ministerstwa w sprawie urealnienia i podwyższenia stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Pismo do MS stawki 2018-09-25


Comments are closed