Pismo do premiera Mateusza Morawieckiego

25 września 2018 r. PT TEPIS skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów z nadzieją na szybkie rozwiązanie problemu wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych, ponieważ 14 letnie starania PT TEPIS na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również trwające trzy lata prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania, powołanego z inicjatywy PT TEPIS, nie przynoszą oczekiwanych przez władze PT TEPIS rezultatów.
Pismo do Premiera 2018-09-25

W dniu 9 października otrzymaliśmy odpowiedź. Kancelaria Premiera skierowała sprawę do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o odpowiedź oraz przekazanie kopii odpowiedzi Kancelarii Premiera. Teraz już nie tylko PT TEPIS, ale i Kancelaria Premiera czeka na odpowiedź z decyzją Ministra Sprawiedliwości dot. podwyżek dla tłumaczy.
Odpowiedź Kancelarii Premiera 2018-10-09


Comments are closed