TELEGRAM TEPIS 15-10-2018 – Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS!
Mam przyjemność przekazać Państw informację, że Rada Naczelna przyjęła Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego uchwałą nr 33/X/18 z dnia 1 października 2018 r.
Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego przedstawia zasady zarówno etyki zawodowej (Dział I), jak i praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego (Dział II). Kodeks ten zastępuje Kodeks tłumacza przysięgłego opracowany w 2011 roku, nad którym prace koordynowała ówczesna prezes PT TEPIS, dr Danuta Kierzkowska, i stanowi jego kontynuację, aktualizację oraz rozszerzenie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w latach 2015 i 2016 oraz zmian innych przepisów prawa.
Kodeks kierujemy do wszystkich tłumaczy przysięgłych już praktykujących, jak i nowo ustanawianych przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS zalecamy jego stosowanie tłumaczom przysięgłym na potrzeby tłumaczenia poświadczonego i ustnego w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego oraz odpowiednio tłumaczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powołanych ad hoc i tłumaczom języka migowego, niezależnie od ich przynależności do organizacji zrzeszających tłumaczy.
W imieniu Zespół Redaktorów składam specjalne podziękowania P.T. członkom Komitetu Redakcyjnego, członkom Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego, członkom ekspertom PT TEPIS i wszystkim tym, którzy konstruktywnymi i cennymi uwagami przyczynili się do powstania Kodeksu.
Mamy nadzieję, że zebrane w Kodeksie zawodowym tłumacza przysięgłego, opracowane przez PT TEPIS zasady wynikające z doświadczenia i praktyki, ukształtowanych w ciągu prawie już 100 letniej historii zawodu tłumacza przysięgłego, pomogą Państwu w wykonywaniu tego niezwykle odpowiedzialnego zawodu!
W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS
Zofia Rybińska
prezes
prezes@prezes.org.pl;
www.tepis.org.pl

Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego 2018


Comments are closed