TELEGRAM TEPIS 25/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS!

   Władze PT TEPIS  od lat wstrzymywały się z podniesieniem składek członkowskich. Jednak ostatnio Rada Naczelna uznała, że składka członkowska, która pozostawała na niezmienionym poziomie przez ostatnie 15 lat,  powinna być podniesiona.

Dotychczasowa składka członkowska wynosiła 180 zł za rok, tj. w przeliczeniu na miesiąc równowartość ceny za pół strony tłumaczenia w pierwszej grupie językowej na język obcy. Składka wpłacona do 30 marca wynosiła 144 zł. 

    Rada Naczelna i Zarządy Kół PT TEPIS uznały że, w obliczu szeregu podwyżek niezależnych od nas, składka w 2020 roku powinna zostać podwyższona do  kwoty 200 zł  przy wpłacie do 30 kwietnia 2020 r.,  a płatna po 30  kwietnia  –  240 zł za rok.  Przy tym wzroście składka w przeliczeniu na miesiąc wyniesie mniej niż równowartość ceny tłumaczenia za pół strony w pierwszej grupie językowej na język obcy.

    Władze PT TEPIS pracują pro bono, występując w sprawach dotyczących tłumaczy, m.in. walcząc o urealnienie stawek za czynności tłumacza przysięgłego, organizując akcje doskonalenia zawodowego i przygotowując Biuletyn. Wszyscy mamy  jednakże świadomość, że koszty związane z działalnością Towarzystwa, tj. pracą biura, wynajmem lokalu, opłatami, sprzętem, czy innymi usługami koniecznymi dla organizowania spotkań, szkoleń czy konferencji rokrocznie rosną. 

    Rada Naczelna chciałaby rozbudować stronę internetową Towarzystwa,  zacząć regularnie organizować webinaria, a także przeprowadzić niezbędny remont lokalu.

    Liczymy na Państwa zrozumienie i dalsze wspieranie działalności Towarzystwa oraz decyzji jego władz.

    Przypominam także, że Członkowie, którzy osiągnęli wiek 70 lat, mogą złożyć wniosek do Rady Naczelnej, na podstawie którego zostaną  zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Łączę serdeczne pozdrowienia

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes

prezes@prezes.org.pl


Comments are closed