Pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości

Uznając październikową zmianę  rozporządzenia w sprawie stawek za czynności tłumacza przysięgłego za krok w kierunku  poprawy sytuacji tłumacza przysięgłego, dnia 20 stycznia 2020 r. prezes PT TEPIS zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości  o  wprowadzenie szerszego katalogu czynności  zaproponowanego w 2018 r. przez Zespół do przeglądu i oceny funkcjonowania uztp, o podwyższenie z 50 gr do 6 zł stawki za dodatkowy odpis tłumaczenia, a także przywrócenie waloryzacji  wynagrodzenia tłumacza przysięgłego


Comments are closed