Telegram 34/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

Pragnę Państwa poinformować, że Rada Naczelna –  przychylając się do inicjatywy kol. Dominika Mikołajczyka, Prezesa Dolnośląskiego Koła PT TEPIS, dotyczącej zmiany legitymacji członkowskiej, popartej głosem wielu naszych członków – zatwierdziła projekt nowej legitymacji.

W tym roku jubileuszowym, 30-lecia powstania Towarzystwa TEPIS i 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce, rozpoczniemy proces wymiany dotychczasowych legitymacji. Wymiana będzie bezpłatna! Dotychczasowe legitymacje oczywiście nie tracą ważności do momentu ich wymiany.

Nowa legitymacja będzie miała wymiary plastikowej karty kredytowej. Na awersie będzie  zdjęcie posiadacza, imię i nazwisko, numer legitymacji  oraz określenie rodzaju członkostwa: członek nadzwyczajny, zwyczajny, ekspert. Na legitymacji członków założycieli pojawi się dodatkowo informacja: członek założyciel. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach tłumacza przysięgłego, z numerem  wpisu na Listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, o języku lub językach, w zakresie których członek ma uprawnienia, a w przypadku tłumaczy specjalistycznych – informacja o parze językowej. Każda legitymacja będzie miała hologram i mikroprocesor.

Nowa legitymacja – poza dowodem członkostwa – stanowić będzie identyfikator członka PT TEPIS na konferencjach, szkoleniach, czy walnych zgromadzeniach bez konieczności podpisywania listy obecności. W przyszłości będziemy podejmowali działania zmierzające do tego, aby legitymacja PT TEPIS dawała nam coraz więcej korzyści, a w przypadku tłumaczy przysięgłych, aby była honorowana podczas wykonywania czynności.

Aby dokonać wymiany legitymacji należy odesłać na adres Towarzystwa: tepis@tepis.org.pl  wypełniony formularz wraz z aktualnym zdjęciem w formacie jpg. Formularz stanowić będzie jednocześnie Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Z serdecznymi pozdrawieniami

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS

Zofia Rybińska

prezes


Comments are closed