Telegram 33/X/2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Członkowie PT TEPIS! 

W  wielką radością pragnę przekazać Państwu informację o powstaniu  Zagranicznego Koła PT TEPIS.

Koło zostało utworzone 4 maja 2020 r. na wniosek 13 członków Komitetu Założycielskiego Zagranicznego Koła PT TEPIS, złożony przez Kol. Beatę Sadziak, jako przewodniczącą Komitetu Założycielskiego.

Członkowie Komitetu Założycielskiego mieszkają i wykonują zawód tłumacza przysięgłego w różnych krajach, m.in. w Austrii,  Holandii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Zagraniczne Koło PT TEPIS rozpoczęło swoją działalność dnia 26 maja 2020 r. w 30. rocznicę I Walnego Zgromadzenia PT TEPIS i już 1 czerwca 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie online członków Koła, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Naczelnej PT TEPIS.

Celem Zagranicznego Koła PT TEPIS jest przede wszystkim międzynarodowa wymiana doświadczeń związanych z pracą tłumacza przysięgłego w różnych krajach, organizowanie spotkań i warsztatów online, mających na celu pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu oraz propagowanie działalności Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Europie i na świecie.

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS życzę Członkom Zagranicznego Koła PT TEPIS satysfakcji i wielu sukcesów!

Zofia Rybińska

prezes


Comments are closed