Odpowiedź Departamentu Legislacyjnego MS

Odpowiedź Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości z 12 sierpnia br. na pismo prezesa PT TEPIS  z 1 sierpnia br.  Dzisiaj już wiemy, że Minister Finansów stoi na stanowisku, że urealnienie stawek tłumaczy przysięgłych, przedstawione w ministerialnym projekcie rozporządzenia ws. wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego powinno nastąpić “w ramach niezwiększonego z tego tytułu limitu wydatków poszczególnych części budżetowych”.  Mamy jednak nadal nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości dotrzyma obietnic  złożonych środowisku tłumaczy przysięgłych w styczniu tego roku.
Transmisja konferencji na żywo

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej zaprasza na konferencję pt. „Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza” z cyklu „TRANSLATING EUROPE” organizowaną w sobotę, 1 grudnia 2018 roku, w godz. 09:3017:00.

Link do transmisji: Facebook.com/TranslatingForEurope

na stronach Tepisu: Transmisja konferencji na żywo


Telegram TEPIS nr 1/X/2017

Warszawa, 8 listopada 2014 r.

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!

Pragnę Państwa poinformować, że 21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS wybrało władze X kadencji PT TEPIS, powierzając wybranym Członkom PT TEPIS zaszczytne, ale i bardzo zobowiązujące funkcje. Walne Zgromadzenie powierzyło funkcję prezesa Towarzystwa Zofii Rybińskiej na kolejną, drugą kadencję.

Wczoraj, 7 listopada br. ukonstytuowała się Rada Naczelna w następującym składzie: Czytaj więcej…