Transmisja na żywo konferencji z cyklu „Translating Europe”

PIERWSZA w historii PT TEPIS TRANSMISJA NA ŻYWO na stronie internetowej Towarzystwa TEPIS!
W dniu 20 października 2017 r., w godz. 9:30-17:00, transmisja na żywo konferencji z cyklu „Translating Europe”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Przysięgłych Komisji Europejskiej w Lingwistycznej Szkole Wyższej.
Zobacz transmisję


Walne Zgromadzenie 21.10.2017

21 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS

Dokumenty Walnego Zgromadzenia:
Regulamin WZ
Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Zgłoszenie wniosku pod obrady X Walnego Zgromadzenia Członków PT TEPIS
Sprawozdanie Rady Naczelnej IX Kadencji z działalności
Projekt zmian Statutu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Sadu KoleżeńskiegoTelegram TEPIS nr 26/IX/2017

Warszawa, 12 września 2017 r.
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Członkowie PT TEPIS!
Na podstawie § 18.4 Statutu PT TEPiS, w imieniu Rady Naczelnej zapraszam na X Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS, które Rada Naczelna, zgodnie z uchwałą RN nr 109/IX/17, zwołuje na dzień 21 października 2017 r. o godz. 17.30 w auli Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8.
Załączam stosowne Zawiadomienie i Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej…