MazowieckieKoło o sobie

Mazowieckie Koło TEPIS z siedzibą w Warszawie rozpoczęło działalność w lutym 2023 roku. Skład Zarządu Mazowieckiego Koła PT TEPIS: Prezes: Anna Piątkowska – tłumacz przysięgły j. francuskiego, tłumacz specjalistyczny j. angielskiego i rosyjskiego  Wiceprezes i sekretarz: Karolina Kwaczyńska-Sokołowska – tłumaczka przysięgła j. niemieckiego Wiceprezes i skarbnik: Zofia Lang – tłumaczka specjalistyczna j. węgierskiego Członkowie Zarządu: Janusz Byliński (tłumacz przysięgły j. arabskiego), Anna Korczak-Gomola (tłumaczka przysięgła j. angielskiego), Anna Setkowicz-Ryszka (tłumaczka przysięgła j. angielskiego), Grażyna Zajączkowska (tłumaczka przysięgła j. niemieckiego). Ad rem. Warszawa, razem z woj. mazowieckim, jako siedziba zarządu głównego TEPIS-u, nie miała dotąd swojego koła, bo przecież mamy tutaj zarząd główny. Centrala centralą, koło regionalne jednak przewiduje i realizuje inne zadania, więc też już mamy mazowieckie – plany mamy ambitne i właśnie nadajemy im szlif, formę i własności. Będzie się działo. Zaczynamy z górnego C – spotkanie online z Joanną Miler-Cassino, tym razem nie o tłumaczeniu ani o mediacji,…